Grupowanie reklam i typy dopasowań słów kluczowych Google AdWords

0
Grupowanie reklam i typy dopasowań słów kluczowych Google AdWords

Technika strukturyzowania konta AdWords umożliwia wyodrębnienie grup reklam w ramach jednej kampanii. Podział powinien uwzględniać różne aspekty działalności gospodarczej podmiotu (właściciela witryny), dlatego każda z grup reklam powinna skupiać się wokół słów kluczowych adekwatnych dla tematu grupy. Przykładowe przyporządkowanie można przeprowadzić na podstawie przedziału czasowego (święta, pory roku), kiedy mają być wyświetlane wybrane treści reklamowe. Inną możliwością jest przeniesienie do osobnej, zoptymalizowanej grupy, słów kluczowych, dla których liczba zapytań jest znacznie większa. Wszystkie grupy reklam przechowywane w danej kampanii mają jednakowy model płatności, domyślną stawkę, język oraz rejon geograficzny, w którym mają być wyświetlane.

Typy dopasowań słów kluczowych

Typy dopasowań AdWords definiują stopień podobieństwa zapytania do słów kluczowych z kampanii reklamowej. Bez uwzględnienia wieloznaczności semantycznej i kontekstu, w jakim zostały ujęte słowa kluczowe w zapytaniu, możliwe jest emitowanie reklamy niekoniecznie istotnej z punktu widzenia internauty, który skierował zapytanie. Takie wyświetlenie bez kliknięcia nic reklamodawcy nie kosztuje, ale z czasem przyczynia się do obniżenia Wyniku Jakości. Z kolei jeśli użytkownik na stronie wejściowej nie znajdzie satysfakcjonujących go treści, których szuka, i opuści witrynę, reklamodawca poniesie opłatę za reklamę bez szans na konwersję. Opcje dopasowań dają więc reklamodawcy możliwość kontrolowania, do jak szerokiej grupy odbiorców kierowana jest reklama, i tym samym, unikania niechcianych kliknięć.

Dopasowanie przybliżone i modyfikator

Jako domyślne przyjęte zostało dopasowanie przybliżone, co oznacza dla Google największą dowolność w wyświetlaniu reklam. Zapytania nie musi charakteryzować całkowita zgodność ze słowami kluczowymi, wystarczy, że są to wyrazy pokrewne, a ich kolejność jest nieistotna. Pozwala to reklamodawcom ograniczyć do minimum działania zmierzające do wdrożenia kampanii dla powiązanych słów kluczowych.

Aby wyznaczyć, które z wyrazów (w oryginalnym brzmieniu lub zawierające taki sam trzon) muszą pojawić się zapytaniu stosuje się modyfikator dopasowania przybliżonego. Polega to na umieszczeniu przed każdym z ograniczających dowolność Google wyrazów symbolu plusa (+). Modyfikator nie pozwoli wtedy na zamianę oznaczonych w ten sposób słów ich synonimami, natomiast reszta wyrazów zostanie potraktowana jak zwykłe słowa kluczowe  w normalnym trybie dopasowania przybliżonego. Działanie modyfikatorów pokrywa się z rolą znaków specjalnych, które zwiększają precyzję w normalnym wyszukiwaniu w Google.

Dopasowanie do wyrażenia

Typ dopasowania do wyrażenia wymusza wystąpienie w żaden sposób nie zmienionej formy wyrazów słowa kluczowego, jeżeli umieszczone zostały w cudzysłowie prostym:

”słowo lub słowa kluczowe”

Tryb ten dopuszcza występowanie innych elementów przed i po ”słowach kluczowych”, jednak z założenia daje reklamodawcy większą kontrolę nad tym, dla jakich zapytań emitowana jest reklama. Z drugiej strony, eliminuje potencjalne konwersje, jeżeli nie zostaną uwzględnione warianty odmiany wyrazów oraz możliwe literówki.

Dopasowanie ścisłe

W trybie dopasowania ścisłego reklamodawca ma całkowitą kontrolę nad tym, jakie zapytanie wyzwala emisję reklamy. Zostaje ona wyświetlona tylko wtedy, jeżeli wyszukiwana fraza stuprocentowo pokrywa się ze słowami kluczowymi, które reklamodawca wprowadził w nawiasach kwadratowych:

[słowa kluczowe]

Dopasowanie ścisłe nie dopuszcza istnienia żadnych innych dodatkowych znaków w zapytaniu.

Wykluczające słowa kluczowe

Wykluczające słowa kluczowe to pojedyncze wyrazy bądź wyrażenia poprzedzone znakiem minus, których rolą jest filtrowanie zapytań niekompatybilnych z profilem strony, kierujących nietrafny ruch sieciowy. Dostępne tryby dopasowań negatywnych słów kluczowych podobne są do tych już omówionych, dlatego zostały omówione pokrótce w poniższej tabeli:

 Typy dopasowań dla słów wykluczających

 

Typ Zastosowanie
Domyślny Należy uwzględnić wszystkie odmiany słowa negatywnego. Dla wielowyrazowych słów kluczowych, filtr zadziała tylko dla zapytań zawierających wszystkie z wyeliminowanych przez reklamodawcę wyrazów frazy kluczowej. Chociaż kolejność wyrazów nie ma znaczenia, ich forma musi być identyczna jak ta wprowadzona w kampanii, aby wyświetlenie reklamy zostało zablokowane.

Składnia: -[słowo kluczowe]

Dopasowanie do wyrażenia Reklama nie zostaje pokazana dla zapytań składających się z określonego ciągu wyrazów, ułożonych w danej kolejności. Dopuszcza się inne elementy przed i po wyrażeniu.

Składnia: -„wyrażenie wykluczające”

Dopasowanie ścisłe Stosowany, aby zatrzymać wyświetlenie reklamy dla zapytania identycznego jak wskazane wyrażenie. Działa tylko wtedy, jeżeli wyszukiwana fraza nie składa się z żadnych innych dodatkowych znaków (wyrazów).

Składnia: -[słowo lub wyrażenie wykluczające]

 

Narzędzie AdWords umożliwia również monitorowanie skuteczności kampanii, czyli śledzenie, jak budżet wydany na kliknięcia przekłada się na realizację celu biznesowego. Z perspektywy reklamodawcy sukcesem jest nie sam fakt kliknięcia w opłacony odnośnik, ale aktywność internauty na stronie prowadząca do dodania wartości dla firmy – może być to rejestracja na stronie, dodanie contentu na stronę, bądź konwersja czyli zakup produktu, usługi.