Wybór systemu CMS lub platformy sklepowej dla strony firmowej – Checklista

0
Wybór systemu CMS lub platformy sklepowej dla strony firmowej – Checklista

W długim okresie, silnik sklepu powinien zapewniać jak najmniejsze nakłady pracy wymagane do jego utrzymania – zalicza się do tego usługi abonamentowe w trybie SaaS lub zespół programistyczny niezbędny do zapewnienia codziennego funkcjonowania i utrzymania witryny, w tym bezpieczeństwa korzystania ze sklepu. Dlatego też istotne jest, by już na etapie wyboru platformy lub wdrożenia silnika dedykowanego zespół deweloperów świadom był rozwiązań, jakie mają zostać zaimplementowane na potrzeby SEO. Systemy dostępne w trybie SaaS i platformy dedykowane najczęściej nie dają jednak możliwości zaawansowanych zmian w kodzie strony, tym samym ograniczając możliwości optymalizacji witryny do opcji udostępnionych przez producenta, lub tych dostępnych w zintegrowanych wtyczkach. Przedstawiona poniżej lista wymaganych funkcjonalności powinna mieć swoje zastosowanie nie tylko dla platform e-commerce, ale i systemów CMS.

Jaki system CMS wybrać, by maksymalnie ułatwić proces pozycjonowania witryny?

Z punktu widzenia SEO, podstawowym wymogiem podczas wyboru nowego lub migracji na inny system CMS powinna być możliwość indywidualnej bądź hurtowej zmiany każdego z najważniejszych tagów: tytułu strony, tagu meta description oraz nagłówków H1-H6; zmiana jednego z nich nie powinna prowadzić za sobą zmiany żadnego z pozostałych. Istotna jest również możliwość ich hurtowej zmiany za pomocą reguł, bez konieczności ingerencji ze strony programisty. Rekomenduje się stosowanie menu stylowanych z użyciem CSS – w przeciwieństwie do nawigacji zbudowanej za pomocą JavaScript, Ajax lub JQuery, gwarantuje to pełną widoczność (czytelność tekstu) przez roboty wyszukiwarek i nie powinno być źródłem problemów z indeksacją podstron, do których linki prowadzące umieszczone zostały w jednej z wymienionych technologii. System CMS powinien umożliwiać również:

  • tworzenie unikalnych adresów URL; każda podstrona dostępna być powinna tylko pod jednym adresem URL,
  • usunięcie z dynamicznych adresów URL parametrów takich jak identyfikatory sesji; celem jest stworzenie statycznych, przyjaznych użytkownikom, adresów jasno wskazujących strukturę podfolderów; dynamicznie generowane adresy stanowią źródło ogromnych wolumenów zduplikowanej treści dostępnej pod wieloma adresami,
  • wskazanie parametrów rel=”canonical”, rel=”prev” i rel=”next” dla każdej ze stron z osobna lub hurtowo za pomocą zmiennej,
  • implementację przekierowań 301 (dla stron z nieaktualnymi treściami, stron przeniesionych, lub gdy zmieniła się ścieżka URL),
  • edycję pliku robots.txt oraz autogenerowanie plików sitemap.xml dla różnych typów treści z osobna, m.in. sitemapy produktów, obrazów i plików video; zmiana adresu URL pojedynczej podstrony lub wprowadzenie tagu meta=”noindex” powinno automatycznie wymuszać odświeżenie pliku sitemapy,
  • modyfikacje treści stron zwracających odpowiedzi http 404/410,
  • dodanie unikalnych opisów alt dla obrazów (istotnych z punktu widzenia indeksowania; elementy designu posiadać powinny pusty alt tag lub być ładowane via CSS).,
  • pozwalać na modyfikację kodu stron wyników wyszukiwania wewnętrznego (dotyczy blokady przed indeksowaniem za pomocą tagu meta=”noindex,follow”, kolejności dodawania filtrów do adresu URL oraz wyświetlania innych podobnych produktów w przypadku gdy wyszukiwanie hasło zawiera błąd literowy),
  • działanie zgodnie z technologią RWD (ang. responsive web design).

Jak wybrać dobry system CMS, żeby nie zaszkodzić SEO? – Infografika 

jak wybrać dobry system CMS?

(Kliknij na obrazek, aby zobaczyć całość)